Školenie zamestnancov a firemné vzdelávanie

ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV JE BENEFITOM PRE NICH AJ PRE FIRMU

Rôzne štúdie dokázali, že nehomogénne tímy sú jednoducho šikovnejšie a pre firmu efektívnejšie. Snaha o zvýšenie rôznorodosti nie je len prázdnou frázou, je to rozhodnutie dobré pre každý biznis. Dokázalo sa to pri skupinách rôznej vekovej, rasovej, pohlavnej či sexuálne preferenčnej kategórie a dokonca v určitom pásme aj inteligenčnej! Čo však s tímom, v ktorom takmer všetci jeho členovia majú iné skúsenosti, názory, očakávania a možno aj pracovné návyky??? Ideálnym riešením je spoločné školenie zamestnancov na rôzne mäkké zručnosti (soft skills kurzy).

Daj človeku rybu a nakŕmiš ho na jeden deň. Nauč ho chytať ryby a nakŕmiš ho na celý život.

Credit Suisse napríklad analyzoval 2400 spoločností po celom svete, pričom výsledok jednoznačne potvrdil, že fluktuácia zamestnancov je oveľa nižšia a ich výkon je oveľa vyšší v tých firmách, kde sa starajú o ich rozvoj. Ak sú školenia organizované nie len pri nástupe nového zamestnanca, ale aj priebežne, sú takéto rozvojové aktivity vnímané ako cenný firemný benefit. 

Iný prieskum zameraný na schopnosť riešiť problémy zas ukázal, že pravidelné školenie zamestnancov hlavne v spoločnostiach, kde pracujú ľudia s odlišnými skúsenosťami, núti prekonať ich zaužívané schémy myslenia a formovať nové, čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu výkonnosť každého pracovníka.

PREČO JE DIVERZIFIKOVANÝ TÍM ŠIKOVNEJŠÍ?

Mať  ľudí s odlišným zázemím môže zmeniť správanie sociálne majoritnej skupiny spôsobom, ktorý vedie k zlepšeniu a spresneniu myslenia skupiny a lepšiemu zameraniu na fakty. Rôznorodejší tím bude skôr prehodnocovať detaily a zostane objektívny. Porušením homogenity v pracovnom tíme môžeš umožniť svojim zamestnancom, aby si viac uvedomili svoju prípadnú neobjektívnosť a predpojatosť.

Tá môže viesť k tomu, že rovnakí členovia skupiny niekedy môžu ostať hluchí ku kľúčovým faktom a informáciám. Dôsledkom toho môžu nastať chybné rozhodnutia pri dôležitých projektoch a úlohách.
Celodenné školenie zamestnancov môže byť skvelým priestorom, kde si jednotliví členovia tímu uvedomia svoje silné a slabé stránky a počas skupinových úlohách a cvičeniach lepšie spoznajú aj schopnosti a zručnosti svojich kolegov.

V rámci zážitkového vzdelávania sa tak nielenže naučia nové veci, ale získajú priestor na lepšie naladenie sa a doplnanie sa v pracovnom tíme. Diverzifikovaná skupina totiž dokáže fungovať efektívne iba vtedy, ak nadriadený pravidelne poskytne priestor svojim podriadeným lepšie sa navzájom spoznať.

FIREMNÉ VZDELÁVANIE BUDUJE TÍMOVÉHO DUCHA

Rôznorodosť zamestnancov môže tiež zmeniť spôsob spracovávania faktov, potrebných na čo najlepšie rozhodnutia. Ľudia, ktorí sú odlišní, spracovávajú a vyhodnocujú fakty väčšinou opatrnejšie. Pre neustálu konkurencieschopnosť je veľmi potrebné byť stále krok vpred. Jednou z najlepších ciest ako podporiť transformačný potenciál je poskytovať priestor na rozvoj a vzdelávanie aspoň 2x ročne. Štatisticky je dokázané, že spoločnosti, ktoré posielajú svojich zamestnancov na externé školenia, sú inovatívnejšie, než spoločnosti, kde pracovníci nie sú „nútení“ sa rozvíjať a denno denne robia veci tým istým spôsobom. 

👍 TIP: Najväčší efekt majú externé školenia. Zamestnanci sú otvorenejší a úprimnejší na kurzoch, ktoré lektoruje človek mimo firmy. Samozrejme rozvíjať svoju skupinu môžeš aj interne, aj keď pre teamleadra (supervízora, manažéra) môže byť takáto úloha celkom náročná. Vyžaduje si to individuálny prístup nielen pri delegovaní úloh, ale aj pri dávaní spätnej väzby. Veľkú pozornosť si zaslúži aj motivácia zamestnancov a ich zosúladenie. V tejto oblasti môžu byť skvelou pomôckou tímové hry. Vyskúšaj workshop, nakopni hnací motor, na ktorom získaš hromadu inšpirácií pre vedenie a riadenie nehomogénnej skupiny! 🙂

autor článku: Tomi Gebe páčil sa ti článok? daj like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club