KURZ DOROZUMENIE A POROZUMENIE

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA A SEBAPOZNANIE

Poďte jesť deti! Poďte jesť, deti! – Starý vtip, ktorý dokazuje, že aj správne používanie čiarky či intonácie môže zachrániť životy. Aby nedošlo k nedorozumeniu, chcel som len poukázať na to, že pochopiť, čo chodí po rozume niekoho iného, je väčšinou celkom veľké umenie! Slová sú totiž iba minimálnym zdrojom informácií. Oveľa viac nám prezradí správanie človeka, jeho gestá či mimika. Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE sa budeme venovať aj týmto neverbálnym prejavom, aby si sa naučil aktívne vnímať partnera v rozhovoroch.

Kurz ťa hravou formou prevedie od základov sebaprezentácie cez jej rôzne typy a pravidlá až po praktické využitie komunikačných zručností v rôznych situáciách. Komunikácia je totiž základom úspechu. To, kde sa v živote dostaneš, záleží na tom, ako zvládneš proces dorozumievania sa.

CHCEM SA ZAREGISTROVAŤ NA TENTO KURZ
About Us

O ČOM JE KURZ EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE A SEBAPOZNANIA?

komunikacny kluc

Kurz ti pomôže odhaliť tvoje silné a slabé stránky v komunikácií,
aby si našiel svoj kľúč k efektívnym rozhovorom!

Na školení DOROZUMENIE A POROZUMENIE ti prezradím, aký je rozdiel v myslení a správaní ľudí podľa farebnej typológie osobnosti. Kvôli čomu je to dôležité? Hlavne preto, lebo ak rozpoznáš farbu ľudí okolo seba, budeš sa im vedieť ľahšie prispôsobiť. Vďaka tomu s nimi budeš vedieť vyjednávať a komunikovať oveľa efektívnejšie! Najprv však musíš pochopiť samého seba. Až potom budeš vedieť naozaj rozumieť svojim kolegom, partnerom či zákazníkom. Pochopíš, kde sa nachádza potenciál na spoluprácu. Uvedomíš si ich záujmy a to, aké veci ich motivujú a inšpirujú.

biznis komunikacia

Nie je rozhovor ako rozhovor!
Ukážem ti, ako komunikovať v rôznych oblastiach života.

Je rozdiel, či komunikuješ s niekým osobne, písomne alebo telefonicky. Na kurze si prejdeme výhody a nevýhody rôznych foriem komunikácie. No nejde len o formu, ale aj o to, s kým sa rozprávaš. Naučím ťa, ako viesť efektívne predajné rozhovory s tvojimi zákazníkmi, ako vyjednávať so šéfom, ako motivovať deti či podriadených, ako reagovať na kritiku ale aj na pochvalu od partnera. Dozvieš sa, kvôli čomu dochádza k nedorozumeniam a ako im predísť. Sebavedome a presvedčivo komunikovať totiž vôbec nie je ťažké! Nemusíš sa narodiť s génmi dokonalého rečníka. Môžeš sa ale naučiť ovládať emócie a kontrolovať reakcie, aktívne počúvať, vnímať a pohotovo reagovať.

profesionalna komunikacia

Chceš prezentovať na profesionálnej úrovni?
Naučím ťa, ako upútať na seba pozornosť a zaujať publikum!

Hlavným cieľom každej prezentácie je predať jej obsah. Aj o tom je interaktívny kurz DOROZUMENIE A POROZUMENIE. Spoznáš spôsob vybudovania účinnej, pútavej a zaujímavej prezentácie krok po kroku. Získaš spätnú väzbu na svoje silné stránky a spoznáš, v čom sa ešte môžeš rozvíjať. Vďaka workshopu prezentačné zručnosti si uvedomíš zákonitosti tvorby a priebehu vplyvnej prezentácie, ktorá pohne mysľami zúčastnených. Objavíš najnovšie trendy v oblasti sebaprezentovania a zásady úspešnej komunikácie. Zistíš ako zvoliť čo najvhodnejší štýl prezentácie pre rôzne situácie, naučíš sa ako pracovať s rečou tela, ako bojovať s únavou poslucháčov a ako rozprúdiť pútavú a zmysluplnú diskusiu.

OBSAH TROJHODINOVÉHO KURZU

-> základná farebná typológia osobnosti
-> ako ľudia uvažujú, reagujú a komunikujú
-> jedinečný osobnostný test zážitkovou formou
-> vnímanie partnera v rozhovore a reč tela
-> aktívne počúvanie a správne kladenie otázok
-> schopnosť presadiť sa a presvedčiť

CELODENNÝ KURZ OBSAHUJE NAVYŠE

-> zákonitosti verbálneho aj neverbálneho prejavu
-> analýza publika cez reč tela a metóda VAK
-> rôzne komunikačné štýly, asertívna komunikácia
-> zvládanie rušivých elementov a poslucháčov
-> postoj, forma a štýl prezentácie
-> ako udržiavať pozornosť a vnímanie publika

PRE KOHO JE KURZ UŽITOČNÝ?

-> riadiaci a vedúci pracovníci, manažéri, teamleaderi
-> pracovníci v oblasti ľudských zdrojov (HR)
-> obchodníci, predajcovia, finanční poradcovia, MLM
-> učitelia, vychovávatelia, rodičia, začínajúci lektori
-> komu chýba sebavedomie a chce vystupovať pred publikom
-> kto chce efektívne komunikovať a porozumieť ostatným

EXTRA BONUSY A BENEFITY V CENE

-> certifikát o absolvovaní školenia
-> školiace materiály a praktický pracovný zošit
-> špeciálny test farebnej typológie osobnosti
-> 50% zľava na individuálny koučing či mentoring
-> 25% zľava na akýkoľvek celodenný kurz
-> drobné občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

CENNÍK PRE KURZ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

flexibilný kurz

28€ 1 hodina
  • CENA ZA OSOBU
  • Pre jednotlivca alebo malé skupiny do 4 účastníkov. Celková dĺžka kurzu po vzájomnej dohode.

intenzívny kurz

58€ 3 hodiny
  • CENA ZA OSOBU
  • Skupinový, verejný, firemný alebo online kurz s celkovou dĺžkou 180 minút vrátane krátkych prestávok.

celodenný kurz

98€ 6 hodín
  • CENA ZA OSOBU
  • Skupinový, firemný alebo online kurz s celkovou dĺžkou 2 x 180 minút + 60 minút obedňajšia prestávka.

viacdňový kurz

158€ 2 dni a viac
  • CENA ZA OSOBU
  • Školenie spojené s teambuildingovými aktivitami, večerným kvízom, outdoorovými hrami pre skupiny.

firemný kurz

20% zľava
  • Z CELKOVEJ CENY
  • Pre skupiny nad 10 účastníkov (firmy, študenti, MLM skupiny a podobne). Pri vyššom počte nižšia cena.

Kurz môžeš absolvovať individuálne, online aj skupinovo. Firemné školenia a workshopy pre väčšie skupiny organizujem kdekoľvek na Slovensku, moje kurzy už absolvovali účastníci od Michaloviec cez Žilinu a Nitru až po Bratislavu. V prípade záujmu o školenie mimo Košíc ma kontaktuj mailom. Cena za kurz je vrátane školiacich materiálov, pracovného zošita a certifikátu o absolvovaní kurzu (neplatí pre online kurzy).

Hľadáš kurz pre viac ľudí? Potrebuješ ich preškoliť v kratšom čase alebo naopak im chceš dopriať viacdňový seminár či teambuilding? Alebo plánuješ hodinovú prednášku pre 100 účastníkov? Žiaden problém! Všetky kurzy viem upraviť tak, aby maximálne vyhoveli tvojim požiadavkám. Ponúkam jedinečné školenia a kurzy, ktorých sila je skrytá práve v individuálnom prístupe. Uvedomujem si unikátnosť každého klienta, preto realizácii kurzov predchádza dôkladná analýza potrieb bezplatnou konzultáciou telefonicky, e-mailom alebo foromou osobného stretnutia, aby obsah školenia bol šitý na mieru. Čo má byť výsledkom? Akú situáciu potrebuješ vyriešiť? Čo by malo byť inak po absolvovaní kurzu? Na tieto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpovede. Napíš mi svoje očakávania a svoju predstavu a vyžiadaj si cenovú ponuku mailom: info@kouc.club

TENTO KURZ ABSOLVOVALI AJ ZAMESTNANCI SPOLOČNOSTÍ