Ako motivovať introverta a extroverta?

AKO MOTIVOVAŤ INTROVERTA A EXTROVERTA?

Riadenie ľudí na pracovisku (alebo aj kdekoľvek inde) je náročná úloha. Každý je iný, takže nejestvujú žiadne univerzálne a rýchle cesty na motivovanie ľudí k vyššej produktivite. Riadiaci pracovník musí chápať rozdiel medzi introvertmi a extrovertmi, aby v nich dokázal zapáliť  vnútorný oheň a tak u nich dosiahnuť požadovanú výkonnosť. V tomto článku priblížim najlepšie spôsoby pre motiváciu týchto dvoch typov ľudí.

„Osobnosť charakterizujú individuálne rozdiely v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania.“

 

Základné rozdiely medzi extrovertmi a introvertmi

Štúdium osobnosti sa zameriava na dve všeobecné oblasti: jedna je pochopenie rozdielov medzi jednotlivcami v zvláštnych osobných charakteristikách, ako je spoločenskosť alebo popudlivosť. Niečo iné je pochopenie, ako rôzne zložky osobnosti fungujú v celku. Introverti a extroverti môžu byť voľne definovaní ako protipóly osobnostného spektra.

Introverti

Tieto typy osobnosti prosperujú v malých skupinách a preferujú samotu pred spoločnosťou neznámych ľudí. Introverti najlepšie pracujú v tichom prostredí a cítia hlboké uspokojenie keď sa môžu do detailov sústrediť na aktivity, o ktoré sa zaujímajú. Neznášajú, keď sú v centre diania a radšej ako v tíme by pracovali sami. Keď už musia pracovať v tíme, tak úloha, ktorá im je pridelená, by nemala mať potrebu aktívnej spolupráce s inými ľuďmi. Sú rozvážni  a rozhodnutia činia pomaly. Nechajú sa riadiť inými ľuďmi radšej ako by presadzovali vlastné myšlienky, preferujú vyhnúť sa konfrontácii ako je to len možné.

🧠 Ako funguje mozog introverta?

U introvertov je typickejší silnejší prietok krvi a vyššia elektrická aktivita v prednej mozgovej kôre a v prednom thalamusu. Sú to tie časti mozgu, v ktorej sa odohrávajú naše spomienky a prebiehajú v nej aktivity ako rozhodovanie, plánovanie a riešenie problémov. Introverti majú naozaj doslova dlhšie vedenie. Ich nervové dráhy sú dlhšie ako u extrovertov. Mylne si však myslíme, že tento výraz znamená, že spracovanie informácie trvá dlhšie. Nie je to pravda. Rýchlosť v tejto oblasti (kognitívna časť mozgu) je otázkou inteligencie, nie osobnosti. Amygdala, ďalšia dôležitá časť mozgu, hrá dôležitú úlohu pri vyhodnocovaní rizík. U introvertov reaguje na podnety z okolia silnejšie, preto sú introvertní ľudia častejšie v strese.

Prístupy introverta sú vymedzené hlavne jeho subjektívnymi faktormi.

Extroverti

Na druhej strane sú extroverti, ktorí vynikajú v davoch. Majú aktívny spoločenský život, pretože sa im páči interakcia s druhými ľuďmi každého druhu a sú unavení z tichého prostredia. Sú priebojní a nemajú problém ísť do konfrontácie, aby presadili svoje názory. Milujú byť v centre diania a prejdú úctyhodnú cestu za uznaním od ľudí na rovnakej úrovni. Extroverti robia často impulzívne rozhodnutia a v krízových situáciách môžu reagovať unáhlene.

🧠 Ako funguje mozog introverta?

U extrovertov dochádza k silnejšiemu prietoku krvi v zadnom thalamuse, ktorý je zodpovedný za vyhodnotenie zmyslových vnemov. Táto časť nášho mozgu je zodpovedná za spracovávanie vonkajších podnetov. Preto badáme u extrovertov vyšší stupeň aktivity a neposednosti. Pri riešení úloh sa sústreďujú na vonkajšiu situáciu, nie na základne myšlienky. Majú problém dlhšiu dobu sa sústrediť na jednu vec. Amygdala extrovertov reaguje slabšie ako u introvertov, preto sa stáva, že niektoré vážne veci zľahčujú.

Extrovert sa orientuje vonkajším svetom, spoločenskými normami a aktuálnymi trendmi.

Nie sme iba čiernobieli

Každopádne je dôležité pochopiť, že nikto z nás nie je kompletne iba introvert alebo iba extrovert. Môžeme mať určité tendencie, ktorými sa prikláňame viac jedným alebo druhým smerom ale nikdy nie sme úplne na jednej strane. Môžeš mať v tíme napríklad člena, ktorý je prevažne introvert, ale príležitostne ho to ťahá do baru, dúfajúc, že sa s niekým zoznámi. Taktiež extroverta, ktorý sa vracia zo sólo túry v úžasnej nálade. Trik je v tom, ako rozoznať, ktorá motivácia je osobnostná a ktorá vyžaduje kus úsilia. Snaha manažéra je nájsť tú najlepšiu motiváciu pre extrovertných aj introvertných ľudí. Ďalej nasleduje zoznam nápadov ako motivovať jednotlivé typy založených na všeobecných charakteristikách. Je na tebe rozhodnúť sa, ktorá sa najlepšie hodí pre konkrétneho človeka, s ktorým pracuješ:

Čo dokáže nabudiť introverta?

 • Nechaj ich nastaviť si vlastné tempo – introverti nie sú výkonní pod tlakom a zvyknú skôr spomaliť, keď sú v strese. Dopraj im časovú rezervu.
 • Daj im priestor – vytvor priaznivé prostredie pre introverta umiestnením ho čo najďalej od ostatných ľudí.
 • Prideľuj sólo úlohy – daj im prácu, na ktorej môžu pracovať sami, bez starostí o to, čo robia ostatní, aby neboli vyrušovaní v práci.
 • Prideľuj im úlohy vyžadujúce sústredenie na detaily – introverti vynikajú v analýzach a v rozvážnom myslení. Neradi veria prehnaným tvrdeniam a radšej zameriavajú svoju pozornosť na nepresnosti a chyby. Daj ich na pozíciu, ktorá vyžaduje pozornosť a zmysel pre detail. Milujú grafy, tabuľky a analýzy!
 • Dávaj jasné inštrukcie – introverti sú rozvážne stvorenia a uprednostňujú systém pred rozruchom. Radi pracujú v predvídateľnom prostredí, za jasných pravidiel a presne definovaných cieľov.
 • Uznanie za dobrú prácu – introverti nemajú radi byť v centre diania, ale oceňujú dobré hodnotenie a postavenie, ktoré nevyžaduje postaviť sa pred každým. Oceň ich dobrú prácu uznaním ich prínosu ale radšej zabudni na fanfáry. Dávaj im spätnú väzbu medzi štyrmi očami.

Čo motivuje extrovertov?

 • Postav ich pred výzvu – extroverti milujú pozornosť a rastú skrze náročné úlohy. Uveď ich do zdravého stresu, aby boli výkonní. Keď sa s výzvou úspešne popasujú, vedia, že si získajú pozornosť.
 • Daj im zodpovednosť – nič nemotivuje extrovertov viac, ako keď sú na čele a v centre diania. Radi vyjadrujú svoje názory a očakávajú súhlas od ostatných. Ak z nich urobíš lídrov projektov alebo tímov, vydajú zo seba to najlepšie.
 • Nech sú sami sebe pánmi – extroverti majú radi vlastnú kontrolu nad prostredím a prekáža im príliš veľa obmedzení od iných. Ak sú dostatočne kompetentní, zadaj im len v hrubých rysoch, čo potrebuješ a nechaj ich vyšpekulovať, ako splniť úlohu.
 • Dopraj im verejné uznanie – im môžu zatrúbiť fanfáry. Chváľ ich malé i veľké víťazstvá pred ostatnými ľuďmi a nechaj ich zažiariť vo svetle uznania a ocenenia. Budú chcieť dosiahnuť viac, aby sa opäť dostali pred „reflektory“.
 • Umožni im vyjadriť ich myšlienky – opýtaj sa extroverta na jeho myšlienky a odporúčania na porade a bude sa cítiť cenený. Vedia sa na vec pozrieť z nadhľadu, takže môžu významne prispieť na poradách.

Dôležitý je individuálny prístup k rôznym ľuďom

Pochopiť, čo motivuje členov tvojho tímu alebo zamestnancov je dôležité kvôli produktivite. Môžeš dostať to najlepšie z každého z nich, keď uznáš jeho jedinečnosť. Dopraj každému ten druh motivácie, ktorý zafunguje a zožneš úrodu. A hlavne nezabudni s ľuďmi komunikovať. Až  85% našich problémov vyplýva z medziľudských vzťahov. Efektívna komunikácia a lepšie vzťahy znamenajú porozumieť u ostatných ich preferenciám, očakávaniam, túžbam, motiváciám a potrebám.

autor článku: Tomi Gebe páčil sa ti článok? daj like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club