Čo je to koučovanie a ako pomáha?

ČO JE TO KOUČOVANIE A AKO POMÁHA?

Koučovanie nás sprevádza riešením reálnych problémov v praxi. Pomáha nájsť odpovede na naše vlastné otázky, na našu konkrétnu situáciu, v ktorej sa nachádzame. V tom sa koučovanie najviac líši od klasického vzdelávania a školení, pri ktorých sme väčšinou iba informovaní o teórii a prezentujú sa skúsenosti iných. Ide o pomerne mladú profesiu, ktorá vznikla v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Najviac sa rozšírila koncom deväťdesiatych rokov. Dnes sa s pojmom koučovanie stretávame takmer na celom svete a v rôznych odvetviach. Zhruba pred 15 rokmi sa toto remeslo objavilo aj v našich končinách.

Koučing  je partnerstvo s klientom v tvorivom procese provokujúcom jeho premýšľanie a inšpirujúcom ho k tomu, aby maximalizoval svoj osobný a profesionálny potenciál.

Rôzne pomáhajúce smery

V súčasnosti nájdeme na Slovensku rôzne druhy koučovania. Jedna hlavná línia čerpá zo skúsenosti z manažmentu a vzdelávania sa u Johna Whitmora a Marilyn Atkinson. Tento smer koučovania zahrňuje predovšetkým poznatky z neurolingvistického programovania, náuky o fungovaní mozgu až po komplexnú metodológiu koučovania. Druhá veľká skupina koučov pracuje na základe systematického koučingu. Ja osobne som ochutnal koučovanie z oboch súdkov a pri mojej práci používam kombináciu týchto poznatkov spojenú s mojimi dlhoročnými skúsenosťami z predaja a manažmentu.

Nie je to terapia!

Koučovanie vnímam ako nástroj na rozšírenie a posilnenie osobného aj pracovného potenciálu. Je to proces, kde sa pri rozhovoroch s koučom dopracuješ k riešeniam a odpovediam na otázky týkajúce sa rôznych (dokonca si dovolím tvrdiť, že všetkých)  oblastí života. Keď ale spomínam rozhovor, určite tým nemyslím psychologické poradenstvo. Toto stretnutie však určite nie je terapiou, ani konzultáciou či mentoringom. Ja ti totiž ako kouč nepoviem, ako máš postupovať.

Nedostaneš odo mňa žiadne rady ani ti nebudem podsúvať svoje skúsenosti. Všetko je to o tebe! Koučovanie ťa navedie na riešenie na základe tvojich vlastných skúseností. Nájdeš vlastné odpovede a vlastnú motiváciu. Vytýčiš si cieľ, ktorý aj úspešne dosiahneš. A to vďaka aktívnej účasti na celom procese riešenia tvojich otázok, počas ktorého získaš nové inšpirácie, ktoré budeš vedieť ihneď zúžitkovať v praxi.

Pomáha naozaj každému, kto chce

Ja ako kouč verím v tebe, lebo vidím tvoj potenciál. Nebudem ťa dirigovať, ani ťa karhať a ani ti nebudem dávať konkrétne úlohy. Iba sa ťa budem pýtať. Koučovanie je totiž práve o tom, že vďaka správne cieleným otázkam ťa pomôžem nasmerovať na také riešenia, ktoré sa v tebe ukrývali celý čas, len ich bolo treba vydolovať. Vďaka koučovaniu ti pomôžem zmeniť vízie na reálne ciele. Pomôže ti uveriť, že ich dokážeš dosiahnuť a pomôžem ti ich dosiahnuť, aby si tomu uveril.

Koučovanie je však skvelá cesta nielen pri riešení každodenných otázok, ale aj pri dosahovaní lepších pracovných výkonov. Koučovanie uvoľňuje vnútorné bariéry zamestnancov, pomáha im zbaviť sa zväzujúcich prvkov, vďaka čomu dokážu pracovať lepšie. Vďaka koučingu sa ľudia stávajú samostanejšími, získajú sebadôveru, sú viac motivovaní a kreatívnejší. Tu nájdeš formy koučingu, ktorým sa venujem. Vyber si oblasť, v ktorej dokážem byť  pre teba nápomocný a prihlás sa na rozhovor.

autor článku: Tomi Gebe páčil sa ti článok? daj like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club