Značka: reč tela

komunikácia

Reč tela: gestá prezradia viac ako slová

Či už ide o polohu rúk, nôh či výraz tváre, všetky gestá majú určitý zmysel a svoj dôvod. Odzrkadľujú naše emócie, našu aktuálnu náladu a naše myšlienky. Dokázať správne interpretovať reč tela je veľmi dôležité pre efektívnu komunikáciu.

efektivita

4 pravidlá efektívnej komunikácie

Ak chceš pochopiť ostatných, musíš sa vžiť do ich kože a uvažovať ich rozumom a nie svojim. Efektívna komunikácia znamená správať sa k ostatným tak, ako by sa oni správali sami k sebe a nie tak, ako by si sa ty správal sám k sebe.