AKÉ PRAVIDLÁ MÁ UŽITOČNÝ MENTORING?

AKÉ PRAVIDLÁ MÁ UŽITOČNÝ MENTORING?

Čo je to minútový mentoring? Najjednoducšie by sa dal definovať ako jednorázové, krátke a efektívne stretnutie, počas ktorého sa môže mentorovaná osoba učiť a získať podporu od skúsenejšieho kolegu alebo nadriadeného. Ide o metódu, vďaka ktorej môže (nielen) vedúci pracovník podporiť rozvoj a ukázať cestu k cieľu svojim zamestnancom či kolegom. Je to istý druh bleskovej individuálnej porady, počas ktorej vieme dať otvorenú a konštruktívnu spätnú väzbu, pričom zámerom takéhoto stretnutia je predovšetkým zefektívniť výkon.

Sú dva druhy ľudí. Kotvy a motory. Vo svojom živote sa musíš vzdať kotiev, aby si dokázal držať krok s motormi. Motory sú totiž v pohybe a smerujú za presne vytýčeným cieľom, kým kotvy ťa ťahajú ku dnu…

Minútový mentoring je skvelým nástrojom aj pri hľadaní a definovaní perspektívy kľúčových pracovníkov stredného manažmentu. Výhodou takejto krátkej porady je, že poskytuje mladým pracovníkom cenné príležitosti na učenie a rozvoj. Zároveň je nenáročný na čas či finančné a ľudské zdroje. Navyše presúva zodpovednosť na konkrétnych pracovníkov, aby využili všetky príležitosti, ktoré im minútový mentoring ponúka. Na školení pre manažérov si prejdeme krok po kroku, ako by takéto stretnutie nadriadeného s podriadeným malo vyzerať. V tomto článku sa pozrieme na základné črty bleskového mentoringu.

ŠITÝ NA MIERU

Hoci možno nájsť u zamestnancov v rámci jedného oddelenia či organizácie podobné znaky čo sa týka ich rozvoja, predsa má každý z nich jedinečné skúsenosti, priority a perspektívy. Minútový mentoring berie do úvahy každú osobu individuálne, pričom sa zameriava na tie aspekty rozvoja, ktoré sú v súlade ako s individuálnymi cieľmi pracovníka, tak aj s požiadavkami a potrebami organizácie.

👍 TIP: Predtým, než si dohodneš individuálne stretnutie so svojim podriadeným či kolegom, napíš si jeho 5 silných stránok a tiež 5 oblastí na rozvoj. Počas mentoringu ho o to požiadaj tiež a porovnaj si výsledky. V koľkých bodoch ste sa zhodli? Ako dobre poznáš svojich zamestnancov? Vnímajú svoje slabé stránky rovnako ako ty?

JASNÝ ČASOVÝ RÁMEC

Čas si manažéri veľmi cenia, keďže sa musia neustále snažiť, aby zosúladili požiadavky funkčného manažmentu a zároveň mohli implementovať strategické iniciatívy. Minútový mentoring, hoci je nenáročný na čas, má dlhodobý dopad na rozvoj a motiváciu zamestnancov. Ak si vo vedúcej pozícii, mal by si si nájsť čas na minútový mentoring aspoň raz mesačne s každým podriadeným.

👍 TIP: Urob z týchto stretnutí rutinu. Ak zavedieš mentoring na pravideľnej báze, ideálne dokonca vždy v rovnaký deň v mesiaci, tvoji kolegovia budú chodiť pripravení. Kým sa na takúto formu dávania spätnej väzby zvyknú, upozorni ich na to v dostatočnom predstihu. 

NENÁROČNÝ NA ROZPOČET

Dnes aj v najbližšej budúcnosti budú organizácie pri rozhodovaní veľmi citlivo vnímať požiadavky každého projektu na rozpočet. Budú požadovať presne stanovené ceny a náklady, jednoznačne definovaný plán ukončenia a zároveň okamžité výsledky a benefity projektu. Minútový mentoring v skutku predstavuje jeden zo spôsobov ako doplniť a obohatiť rozvoj manažérov a radových zamestnancov  s takmer minimálnym navýšením rozpočtu.

👍 TIP: Jediné, čo potrebuješ na takéto stretnutie, je súkromie. Ak je to z časového aj z technického hľadiska uskutočniteľné, stretni sa so svojimi zamestnancami mimo svojej kancelárie. Ideálne v prostredí, kde sa dokážu uvoľniť a cítia sa komfortne. Môže to byť posedenie na tuli vakoch v relaxačnej miestnosti, alebo pri káve v blízkej kaviarni, či hoci aj vonku na lavičke za krásneho počasia.

NEOBMEDZUJÚCI

Zamestnanci dávajú vo všeobecnosti prednosť jednorázovej diskusii, ktorá zaberie iba časť ich pracovného dňa. Celodenný seminár či dokonca dlhodobé porady môžu u niektorých z nich viesť k nervozite, obavám (že nestihnú svoju prácu) či dokonca k odmietaniu. Navyše z bleskového mentoringu si vezmú viac, lebo budú vnímať, že im venuješ svoj čas, že je to individuálna pomoc iba pre nich.

👍 TIP: Ubezpeč svojich zamestnancov, že stretnutie bude rýchle a flexibilné. Pozvi ich v dostatočnom predstihu, aby si vedeli svoje úlohy vopred naplánovať. Pošli im v pozvánke okruh tém, o ktorých sa chceš s nimi porozprávať, aby sa mohli pripraviť. Uvedom si individualitu členov svojho tímu. Určite nie každý z nich dokáže okamžite reagovať na tvoje otázky. Ak ich na stretnutí prekvapíš s nečakanými požiadavkami, zbytočne budete strácať čas obaja.

OBJEKTÍVNY A AKTUÁLNY

Rola mentora pri minútovom menotringu je najvhodnejšia pre ľudí mimo organizácie, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú objektívni. Mentor by mal vo všeobecnosti mať dostatočné a relevantné skúsenosti v biznise, empatickú osobnosť ako aj schopnosť pozitívne a konštruktívne podávať spätnú väzbu. Na druhej strane, ak sa rozhodnete pre interný mentoring, mladý pracovník môže nadobudnúť pocit ochrany a istoty zo strany mentora.

👍 TIP: Minútový mentoring s členmi tvojho tímu nemusíš viesť vždy iba ty. Mentorom môže byť aj skúsená osoba mimo vášho oddelenia, či dokonca aj prizvaný odborník (napríklad externý kouč) mimo firmy. Môže to priniesť nové pohľady a nápady. Treba však rátať aj s tým, že niektorí podriadení možno nebudú ochotní otvoriť sa cudziemu človeku. Ďalšie skvelé rady získaš na školení pre manažérov s názvom „nakopni hnací motor“.

AUTOR ČLÁNKU: TOMI GEBE | PÁČIL SA TI ČLÁNOK? DAJ LIKE NA FACEBOOKU: WWW.FACEBOOK.COM/KOUC.CLUB