Emočná inteligencia a jej využitie v podnikaní

EMOČNÁ INTELIGENCIA A JEJ VYUŽITIE V PODNIKANÍ

Možno sa ti to nebude pozdávať, ale s pojmom emočná inteligencia sa stretávame len od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Bola rozpoznaná iba niečo pred vyše dvadsiatimi rokmi! Odvtedy však už existuje mnoho výskumov, ktoré dokázali, že práve emočná inteligencia je jedným z hlavných faktorov, ktoré determinujú úspech človeka. V niektorých prípadoch jej ukazovateľ – emočný kvocient (EQ) môže byť skutočne dôležitejší ako inteligenčný kvocient (IQ).

Dnes je EQ synonymom úspechu hlavne v biznise, aj keď jeho benefity nie sú obmedzené iba na profesionálne úspechy. Emočná inteligencia môže posilniť kvalitu života v širšom spektre a môže urobiť život radostnejším. Predtým ako pochopíš výhody EQ a to, ako ich zakomponovať do svojho podnikania, je dobré mať lepší prehľad o tom, aké kvality EQ môže priniesť do tvojho života všeobecne.

„Jaskyňa, do ktorej sa bojíš vstúpiť, ukrýva poklad, ktorý hľadáš.

1) SEBAUVEDOMENIE

Emočne inteligentná osoba rozumie svojim vlastným prednostiam a slabinám tak dobre, že koná v súlade s nimi. Táto vlastnosť prináša dôveru bez zhmotnenia prílišnej sebadôvery alebo na druhej strane nízkej sebaúcty. Ľudia s vysokým EQ znášajú lepšie kritiku a môžu použiť EQ na lepšie sebapoznanie a celkové zlepšenie svojich životov. V podnikaní ide o jednu z najdôležitejších vlastností.

Ak sa rozhodneš rozbehnúť biznis na vlastnú päsť, musíš si uvedomiť, že budeš sám sebe šéfom. Nebudeš mať nad sebou nadriadeného, ktorý ťa bude neustále hnať a napomínať, na druhej strane ale tým prídeš aj o človeka, ktorý by ťa mohol kontrolovať a motivovať. Musíš si preto uvedomiť, že tým človekom si zrazu ty. Mal by si sa preto naučiť nastaviť si zrkadlo každý deň. Priznať si svoje chyby a ťažiť so svojich silných stránok.

👍 TIP: Pred tým, než sa pustíš do podnikania, napíš si  (alebo nakresli, či povedz niekomu) odpovede na tieto otázky: „Kto som?“, „Čo chcem dosiahnuť?“, „Kvôli čomu to chcem dosiahnuť?“, „Vďaka čomu to dosiahnem (aké sú moje silné stránky)?“, „Na čo si musím dávať pozor (aké sú moje slabé stránky)?“

2) SEBAOBMEDZENIE

Človek s vysokým EQ dokáže krotiť a kontrolovať svoje pocity primerane rôznym situáciám. Pozor, nie je to ale to isté, ako skrývanie alebo potláčanie pocitov. Emočne inteligentní ľudia majú schopnosť zdravo vyjadriť svoje emócie s mierou a kontrolou nad nimi. Nenechajú sa hneď vyviesť z miery, ak ich rozčúli nejaký zákazník alebo obchodný partner. Vedia kedy, kde a ako pracovať s emóciami. Skús aj ty viac vnímať svoje pocity a nesnaž sa ich silou-mocou skrývať. Nájdi si kouča, mentora alebo jednoducho iba kamaráta, ktorému sa môžeš vyplakať a posťažovať, ak si mal zlý deň.

Odpovede na to, ako to zajtra urobiť lepšie sa často skrývajú v nás samotných. Až vtedy, keď nahlas vyslovíme niektoré naše obavy či nápady, si uvedomíme, či sú reálne a ako ich dokážeme zhmotniť. Dať voľný priebeh našim emóciám na správnom mieste môže byť veľmi nápomocné!

👍 TIP: Skús aspoň jeden deň vysloviť a vyjadriť naplno svoje emócie. Buď úprimný k sebe aj k ostatným. Zahraj  hru „Čo na srdci, to na jazyku“. Bez výnimky! V závere dňa zhodnoť rozdiely oproti iným dňom. Aké to pre teba bolo? Ako ťa vnímalo tvoje okolie?

3) MOTIVÁCIA

Motivácia je jeden z najvplyvnejších faktorov vplývajúcich tak na našu kariéru, ako aj na náš život všeobecne. Zdravá sebamotivácia môže viesť k lepším reakciám na chyby a sklamania, čeliac im s optimizmom a vytrvalosťou. Viaco tejto téme sa sa dočítaš v článku: „Motivácia introverta a extroverta„.

4) EMPATIA

Zdravá dávka empatie môže preukázateľne skvalitniť podnikanie, umožňujúc lepšie spojenie so zákazníkmi, kolegami či obchodnými partnermi na emocionálnej úrovni. Najnovšie obchodné štúdie tiež odporúčajú lídrom pre silnejšie a udržateľnejšie vedenie ľudí viac empatie a ochoty pomôcť. Až keď sa dokážeš naplno vžiť do kože svojho klienta, budeš vedieť pochopiť jeho reakcie a očakávania. Pomôže ti to prispôsobiť ponuku, marketing aj komunikáciu smerom k nemu.

👍 TIP: Ak už podnikáš či máš vlastnú firmu, urob si na jeden deň „mystery shopping“.  Priame vžitie sa do role zákazníka je ten najužitočnejší spôsob ako sa na seba pozrieť jeho pohľadom a preskúmať prípadné nedostatky a priestory na zlepšenie.

5) VZŤAHY

Podnikatelia s dobrými ľudskými vlastnosťami si užívajú spoločnosť iných. Sú tiež druhým sympatickejší. Vďaka tomu narastá ich sebadôvera, čo sa odzrkadľuje v ich lepšom myslení, správaní a pocitoch smerom k ostatným. Lepším pochopením nás samých môžeme lepšie porozumieť tiež ostatným. Zvýšenie sebadisciplíny povedie ku kontrolovaným emóciám, ktoré môžu zlepšiť osobné a medziľudské vzťahy.

Bolo dokázané, že toto vedie nielen k nárastu spokojnosti ale aj pravdepodobnosti úspechu. Problémy vo vzťahoch sú hlavnou príčinou stresu. Mať lepšie vzťahy zabezpečí tiež vyššiu kvalitu života. Ako podnikateľ máš tú možnosť vyberať si ľudí okolo seba, tak ju využi a obklop sa takými, ktorí ťa budú posúvať vpred!

6) CIEĽ

Ľudia s vyššou emočnou inteligenciou si dokážu rýchlejšie vyjasniť, čo od života chcú. Zmätok ohľadne zmyslu podnikania je pravdepodobne hlavnou a najvplyvnejšou príčinou jeho zlyhania. Prirodzene máme strach z neznámeho a preto sa radšej držíme v kolobehu zamestnanca.

Udržiavanie zdravej rovnováhy medzi ambíciami a realistickými očakávaniami je pre niektorých ľudí prekvapivo ťažké. Lepšie sebauvedomenie vedie k jasnejšiemu pochopeniu vlastných predností a môže pomôcť lepšie a realistickejšie definovať zmysel tvojho biznisu.

7) ÚSPECH

Aj keď tento článok pojednáva o výhodách emočnej inteligencie, nemôžeme poprieť fakt, že úspech je najdôležitejším predpokladom šťastia a kvalitného života. EQ bol preukázaný ako faktor, ktorý zvyšuje šance jedinca na úspech v akademickej, profesionálnej a osobnej oblasti a je pravdepodobne dôležitejší ako IQ, čoby faktor úspechu. Vedenie úspešného života zdravým spôsobom s jasným zmyslom života robí z emočnej inteligencie cenný nástroj.

👍 TIP: Pravidlo, že sme priemerom piatich ľudí, s ktorými trávime najviac času naozaj funguje! Ak chceš byť úspešný, tak sa obklop úspešnými ľuďmi.

autor článku: Tomi Gebe páčil sa ti článok? daj like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club