5 tipov ako dostať šéfa na svoju stranu

Rôzne výskumy ukázali, že ak zamestnanec dobrovoľne opúšťa svoju prácu, tak najčastejšie tak robí kvôli svojmu nadriadenému. Málokedy sa totiž stáva, že si môžete vybrať svojho šéfa. A tak si jeho každodenné maniere buď užívate alebo ich trpíte. Ak platí to posledné, tak sa to spája s napätím, frustráciou, stresom a skôr či neskôr sa to končí vašou výpoveďou. Môže to byť ale aj úplne inak!

clanok ako na sefa

V nasledujúcich riadkoch sa s vami podelím s mojimi vlastnými skúsenosťami z pozície radového zamestnanca aj vedúceho pracovníka. Rovnako vám prezradím aj zaujímavé zážitky mojich klientov z koučovacích rozhovorov, pri ktorých objavili účinné nástroje na to, ako sa vymaniť z klasického vzťahu nadriadený – podriadený. Nie sú to žiadne zaklínadlá a nerátajte ani s tým, že mávnutím čarovného prútika sa vám podarí z nervózneho autokratického šéfa spraviť krotkého baránka. Nasledujúce tipy si vyžadujú vašu maximálnu angažovanosť a systematický prístup, ktoré však po čase prinesú svoje ovocie a môžu radikálne zmeniť vzťahy a atmosféru na pracovisku, dokonca zvýšia vašu šancu na postup.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

1) zmena musí začať od vás…

To čo sa deje okolo vás, vždy začína vo vašej mysli. Ak samých seba presviedčate každé ráno, že „šéf si na mňa sadol“, tak vaše dni trávené v práci určite nebudú príjemné. Skúste sa však zamyslieť nad tým, že pravdepodobne aj nad ním stojí nejaký manažér či akcionár, ktorý na neho rovnako tlačí, vyžaduje od neho plnenie úloh a dodržiavanie termínov. Má tiež svoj súkromný život a rodinu, rovnako sa však potrebuje starať o svojich zamestnancov. Jeho snahou je inšpirovať svojich ľudí k maximálnemu výkonu bez ohľadu na to, či si k tomu zvolil ten správny štýl vedenia. Možno iné spôsoby motivácie a riadenia ani nepozná… ­­Preto je dôležité, ak si uvedomíte, že:

– v danej firme ste vy a váš šéf úspešný iba vtedy, ak prinášate očakávané výsledky
– v tomto si dokážete vzájomne pomôcť

– oplatí sa vám kvôli tomu dať bokom svoje negatívne pocity
– ak zmeníte svoj postoj, tak automaticky sa zmení aj jeho správanie voči vám
– zmena vášho vzťahu môže priniesť viac úžitku, ako neustále hádky a hnevy

Možno si však teraz položíte otázku: „Prečo práve ja by som mal urobiť prvý krok a ustúpiť?“ Pravda je však taká, že vôbec nejde o ústupky. Je to o vašom múdrom rozhodnutí, kedy sa zo zdanlivej pozície porazeného môžete uplatniť v hre win-win, kedy vy aj váš nadriadený získate, čo chcete a zo spoločnej výhry viete rovnako profitovať obaja. A keďže on je nad vami, tak vy sa budete mať dobre iba vtedy, keď aj on bude spokojný. Je to jednoduché!

2) viete vôbec, čo sa od vás očakáva?

ako na šéfa - líder či vodcaK tomu, aby ste dokázali podávať skvelý výkon, musíte presne vedieť, čo sa od vás očakáva. Mali by ste poznať svoje kompetencie a tiež aj vaše kvalitatívne aj kvantitatívne ciele. Ak pracujete v pobočkách či dcérskych spoločnostiach veľkých firiem zo zahraničia, určite ste sa už stretli s výrazmi ako KPI, job description či goal sheet. Tie vám diktujú, čo je vašou úlohou a ako ju máte splniť. Menšie či lokálne spoločnosti by vám tiež mali poskytnúť popis pracovnej náplne. Je však pravda, že domáce firmy nie vždy majú svoje dlhodobé plány, stratégie a priority jasne definované. Ak je tomu tak aj vo vašom prípade, tak by ste sa mali so svojim nadriadeným porozprávať a dohodnúť sa na konkrétnych a jasných cieľoch. Tie by mali vyjsť z vašej spoločnej dohody. Mali by byť objektívne a splniteľné, časovo ohraničené a mali by ste získať aj dostatočné právomoci na ich realizáciu.

V prípade, že poznáte svoje úlohy, dohodnite sa so svojim šéfom na pravidelných stretnutiach. Na nich by ste ho mali jasne a stručne informovať o priebežnom plnení úloh a tiež aj o vašich nápadoch a plánoch do budúcna. Možno si teraz opäť kladiete otázku, prečo by ste vy mali iniciovať takéto pravidelné hlásenia vášmu vedúcemu. Veď v prvom rade by sa on mal zaujímať o to, ako sa plnia ciele. Áno, v zdravých spoločnostiach by mala byť priebežná kontrola a podpora samozrejmou súčasťou firemnej kultúry. Z vlastnej skúsenosti však viem, že dávanie a prijímanie spätnej väzby nie všade funguje dokonale. Vezmite preto túto príležitosť do vlastných rúk a hlavne sa nezabudnite dokonale pripraviť na takéto porady (presné čísla, údaje, pozadie a vplyvy sú lepšou zbraňou ako výhovorky na poslednú chvíľu). Ak však chcete získať uznanie a rešpekt, tak by vaša angažovanosť nemala byť otravná. Prejavujte svoj záujem len o tie veci, ktoré sú naozaj dôležité a ktoré posúvajú plnenie úlohy dopredu.

3) dokážte, že na to máte!

Zodpovednosť a samostatnosť sú kľúčom k tomu, aby ste si získali dôveru vášho nadriadeného a aby vás vnímal ako silný a spoľahlivý článok svojho tímu. Viete to dosiahnuť, ak:

– vydáte zo seba maximum (Radšej prijmite menej výziev, ktoré dokážete prekonať.)
– darí sa vám jednotlivé ciele splniť pred finálnym termínom

– uvažujte nad riešeniami v širších súvislostiach
– pracujte ako profesionál, čo je dôkazom, že ste správnou voľbou na danú pozíciu

Keď je vaša odbornosť hodnoverná a nespochybniteľná a váš výkon vyniká, tak ste pravdepodobne dosiahli bod, kedy sa na vás šéf pozerá ako na rovnocenného partnera. Ako sa to prejavuje?

– uznáva a chváli vašu prácu
– je zvedavý na vaše nápady a pýta si váš názor
– zvyšuje vašu zónu vplyvu
– menej vás kontroluje a dáva vám viac slobody a priestoru

Akonáhle sa to začne diať, otvoria sa vám dvere do ďalšieho levelu.

4) váš vedúci je vašim zdrojom nie otrokárom

Nikdy sa nepodceňujte! Uvedomte si, že nie ste otrokom! Ak sa váš šéf správa ako honelník, je to iba preto, lebo mu na to dávate priestor. Ak ho budete brať za prísneho rodiča, bude sa takto voči vám aj správať. Dajte preto váhu svojim nárokom a požiadavkám. Ukážte mu, že by mal byť vašim zdrojom. Mal by byť človekom, ktorý by vás mal podporiť, aby sa vám lepšie darilo. Nech si tiež uvedomí, že keď sa bude dariť vám, bude sa mať lepšie aj on. Ak ku vašej práci potrebujete pomoc, vyžiadajte si ju! Ak vám niečo chýba, pýtajte si to od svojho šéfa!

– Je veľmi pravdepodobné, že váš nadriadený disponuje informáciami, ktoré keď si včas vypýtate, budete vedieť pracovať oveľa efektívnejšie a pohodlnejšie.
– Váš šéf je hlavným (nie však jediným) prameňom vašej výkonnosti. Mal by vám vedieť poskytnúť všetky zdroje a dostatočný komfort k naplneniu cieľov.
– Vedúci by mal niesť zodpovednosť aj za atmosféru a za medziľudské vzťahy vo svojom tíme. Nemajte preto obavy riešiť s ním prípadné nezhody s kolegami.
– Inovácie a zmeny nemusia prúdiť iba z hora nadol. Váš šéf je ideálnou cestou, ako dostať vaše skvelé nápady a požiadavky k vyššiemu manažmentu.

pomoc a podpora od šéfa

Ak ste pýtali a dostali, patrí sa poďakovať. Vy však viete urobiť aj niečo navyše. Posilnite vašu spoluprácu písomne či slovne. Odvolajte sa na pomoc a podporu vášho šéfa, vďaka ktorej prispel k väčšej efektivite či rýchlejšiemu riešeniu konkrétnej úlohy.

5) a pozná šéf vaše ciele?

Ak mu ich neprezradíte, tak asi nie. Jedine, že by ovládal telepatiu 🙂 Takže keď ste už dokázali, že ste zamestnancom na správnom mieste a podarilo sa vám so svojim nadriadeným vybudovať partnerskú spoluprácu, je načase mu povedať o vašich kariérnych cieľoch. Verím, že skôr ako hrozbu, bude vidieť vo vás potenciál. To, že by mal mať obavy z toho, že ho chcete vytlačiť z jeho pozície, je iba klišé. Je oveľa pravdepodobnejšie, že vám podá pomocnú ruku. Využite preto najbližší ročný pohovor a pochváľte sa vašimi ambíciami. Ak bude váš vedúci poznať vaše dlhodobé plány, bude vedieť prispôsobiť im váš rozvoj a určite vás pri najbližšej príležitosti podporí!

Tipy a nápady uvedené v tomto článku sú overené a vyskúšané! Dajú sa využiť na akejkoľvek pozícii. Samozrejme platí, že každý manažér je iný a firemná kultúra sa v jednotlivých spoločnostiach môže tiež značne líšiť, preto jednotlivé odporúčania treba vždy prispôsobiť konkrétnym situáciám. Čo však platí za každých okolností je to, že zmena v postoji, odhodlaní a v myslení vás dokáže dostať tam, kde túžite byť. K vyjasneniu si vašich cieľov a pre zvolenie najlepšej taktiky vám rád pomôžem na mojich kurzoch alebo pomocou koučovania.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

  motivačné články      kalendár akcií       ponuka kurzov   

autor článku: Tomi Gebe
páčil sa vám článok? dajte like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club