5 spôsobov ako dostať šéfa na svoju stranu

5 SPÔSOBOV AKO DOSTAŤ ŠÉFA NA SVOJU STRANU

Rôzne výskumy ukázali, že ak zamestnanec dobrovoľne opúšťa svoju prácu, tak najčastejšie tak robí kvôli svojmu nadriadenému. Málokedy sa totiž stáva, že si môžeš vybrať svojho šéfa. A tak si jeho každodenné maniere buď užívaš alebo ich trpíš. Ak platí to posledné, tak sa to spája s napätím, frustráciou, stresom a skôr či neskôr sa to končí tvojou výpoveďou. Môže to byť ale aj úplne inak!

Najlepší šéfovia sú tí, ktorí dokážu v konkrétnom momente a v konkrétnej situácií vnímať spôsobilosť a odhodlanie svojich zamestnancov.

V nasledujúcich riadkoch sa s tebou podelím s mojimi vlastnými skúsenosťami z pozície radového zamestnanca aj vedúceho pracovníka. Rovnako ti prezradím aj zaujímavé zážitky mojich klientov z koučovacích rozhovorov, pri ktorých objavili účinné nástroje na to, ako sa vymaniť z klasického vzťahu nadriadený – podriadený. Nie sú to žiadne zaklínadlá a nerátaj ani s tým, že mávnutím čarovného prútika sa ti podarí z nervózneho autokratického šéfa spraviť krotkého baránka. Nasledujúce tipy si vyžadujú tvoju maximálnu angažovanosť a systematický prístup, ktoré však po čase prinesú svoje ovocie a môžu radikálne zmeniť vzťahy a atmosféru na pracovisku, dokonca zvýšia tvoju šancu na kariérny rast.

1) ZMENA MUSÍ ZAČAŤ OD TEBA…

To čo sa deje okolo teba, vždy začína v tvojej mysli. Ak sa každé ráno ľutujš s tým, že „šéf si na mňa sadol“, tak tvoje dni trávené v práci určite nebudú príjemné. Skús sa namiesto toho zamyslieť nad tým, či aj nad ním náhodou nestojí nejaký manažér či akcionár, ktorý na neho rovnako tlačí, vyžaduje od neho plnenie úloh a dodržiavanie termínov…? Má tiež svoj súkromný život a rodinu, rovnako sa však potrebuje starať o svojich zamestnancov. Jeho snahou je inšpirovať svojich ľudí k maximálnemu výkonu bez ohľadu na to, či si k tomu zvolil ten správny štýl vedenia. Možno iné spôsoby motivácie a riadenia ani nepozná… ­­Preto je dôležité, ak si uvedomíš, že:

👍 v danej firme budeš ty a tvoj šéf dosahovať úspech iba vtedy, ak prinesieš očakávané výsledky
👍 v tomto si dokážete vzájomne pomôcť

👍 oplatí sa ti kvôli tomu dať bokom svoje negatívne pocity
👍 ak zmeníš svoj postoj, tak automaticky sa zmení aj jeho správanie voči tebe
👍 zmena tvojho vzťahu môže priniesť viac úžitku, ako neustále hádky a frustrácia

Možno si však teraz položíš otázku: „Prečo práve ja by som mal urobiť prvý krok a ustúpiť?“ Pravda je však taká, že vôbec nejde o ústupky. Je to o tvojom chytrom rozhodnutí, kedy sa zo zdanlivej pozície porazeného môžeš uplatniť v hre win-win, kedy ty aj tvoj nadriadený získate, čo chcete a zo spoločnej výhry viete rovnako profitovať obaja. A keďže on je nad tebou, tak ty sa budeš mať dobre iba vtedy, keď aj on bude spokojný. Je to jednoduché!

2) VIEŠ VÔBEC, ČO SA OD TEBA OČAKÁVA?

K tomu, aby si dokázal podávať skvelý výkon, musíš presne vedieť, čo sa od teba očakáva. Mal by si poznať svoje kompetencie a tiež aj vaše kvalitatívne aj kvantitatívne ciele. Ak pracuješ v pobočkách či dcérskych spoločnostiach veľkých firiem zo zahraničia, určite si sa už stretol s výrazmi ako KPI, job description či goal sheet. Tie ti diktujú, čo je tvojou úlohou a ako ju máš splniť. Menšie či lokálne spoločnosti by ti tiež mali poskytnúť popis pracovnej náplne.

Je však pravda, že domáce firmy nie vždy majú svoje dlhodobé plány, stratégie a priority jasne definované. Ak je tomu tak aj v tvojom prípade, tak by si sa mal so svojim nadriadeným porozprávať a dohodnúť sa na konkrétnych a jasných očakávaniach. Tie by mali vyjsť z vašej spoločnej dohody. Mali by byť objektívne a splniteľné, časovo ohraničené a mal by si získať aj dostatočné právomoci na ich realizáciu.
V prípade, že poznáš svoje úlohy, dohodni sa so svojim šéfom na pravidelných stretnutiach. Na nich by si ho mal jasne a stručne informovať o priebežnom plnení úloh a tiež aj o tvojich nápadoch a plánoch do budúcna. Možno si teraz opäť kladieš otázku, prečo by si ty mal iniciovať takéto pravidelné hlásenia svojmu vedúcemu?! Veď v prvom rade by sa on mal zaujímať o to, ako sa plnia ciele.

Áno, v zdravých spoločnostiach by mala byť priebežná kontrola a podpora samozrejmou súčasťou firemnej kultúry. Z vlastnej skúsenosti však viem, že dávanie a prijímanie spätnej väzby nie všade funguje dokonale. Vezmi preto túto príležitosť do vlastných rúk a hlavne sa nezabudni dokonale pripraviť na takéto porady (presné čísla, údaje, pozadie a vplyvy sú lepšou zbraňou ako výhovorky na poslednú chvíľu). Ak však chceš získať uznanie a rešpekt, tak by tvoja angažovanosť nemala byť otravná. Prejavuj svoj záujem len o tie veci, ktoré sú naozaj dôležité a ktoré posúvajú plnenie úlohy dopredu.

3) UKÁŽ, ŽE NA TO MÁŠ!

Zodpovednosť a samostatnosť sú kľúčom k tomu, aby si získal dôveru tvojho nadriadeného a aby ťa začal vnímať ako silný a spoľahlivý článok svojho tímu. Vieš to dosiahnuť, ak:

👍 vydáš zo seba maximum (radšej prijmi menej výziev, ktoré dokážeš splniť)
👍 darí sa ti jednotlivé ciele splniť pred finálnym termínom

👍 uvažuješ nad riešeniami v širších súvislostiach
👍 pracuješ ako profesionál, čo je dôkazom, že si správnou voľbou na danú pozíciu

Keď je tvoja odbornosť hodnoverná a nespochybniteľná a tvoj výkon vyniká, tak si pravdepodobne dosiahol bod, kedy sa na teba šéf pozerá ako na rovnocenného partnera. Ako sa to prejavuje?

👍 uznáva a chváli tvoju prácu
👍 je zvedavý na tvoje nápady a pýta si tvoj názor
👍 zvyšuje tvoju zónu vplyvu a kompetencie
👍 menej ťa kontroluje a dáva ti viac slobody a priestoru

Akonáhle sa to začne diať, otvoria sa ti dvere do ďalšieho levelu.

4) TVOJ ŠÉF JE TVOJIM ZDROJOM, NIE OTROKÁROM

Nikdy sa nepodceňuj! Uvedom si, že nie si otrokom! Ak sa tvoj šéf správa ako honelník, je to iba preto, lebo mu na to dávaš priestor. Ak ho budeš brať za prísneho rodiča, bude sa takto voči tebe aj chovať. Daj preto váhu svojim nárokom a požiadavkám. Ukáž mu, že by mal byť tvojim zdrojom vedomostí a inšpirácií. Mal by byť človekom, ktorý by ťa mal podporiť, aby sa ti lepšie darilo. Nech si tiež uvedomí, že keď sa bude dariť tebe, bude sa mať lepšie aj on. Ak ku svojej práci potrebuješ pomoc, vyžiadaj si ju! Ak ti niečo chýba, pýtaj si to od svojho šéfa!

👍 Je veľmi pravdepodobné, že tvoj nadriadený disponuje informáciami, ktoré keď si včas vypýtaš, budeš vedieť pracovať oveľa efektívnejšie a pohodlnejšie.

👍 Tvoj šéf je hlavným (nie však jediným) prameňom tvojej výkonnosti. Mal by ti vedieť poskytnúť všetky zdroje a dostatočný komfort k naplneniu cieľov.

👍 Vedúci by mal niesť zodpovednosť aj za atmosféru a za medziľudské vzťahy vo svojom tíme. Nemaj preto obavy riešiť s ním prípadné nezhody s kolegami.

👍 Inovácie a zmeny nemusia prúdiť iba z hora nadol. Tvoj šéf je ideálnou cestou, ako dostať tvoje skvelé nápady a požiadavky k vyššiemu manažmentu.


Ak si pýtal a dostali, patrí sa poďakovať. Ty však vieš urobiť aj niečo navyše! Posilni spoluprácu s nadriadeným písomne alebo slovne. Odvolaj sa na pomoc a podporu svojho šéfa, vďaka ktorej prispel k väčšej efektivite či rýchlejšiemu riešeniu konkrétnej úlohy.

5) A POZNÁ VEDÚCI TVOJE CIELE?

Ak mu ich neprezradíš, tak asi nie. Jedine, že by ovládal telepatiu… 😃 Takže keď si už dokázal, že si zamestnancom na správnom mieste a podarilo sa ti so svojim nadriadeným vybudovať partnerskú spoluprácu, je načase mu povedať o tvojich kariérnych cieľoch. Verím, že skôr ako hrozbu, bude vidieť v tebe potenciál. To, že by mal mať obavy z toho, že ho chceš vytlačiť z jeho pozície, je iba klišé. Je oveľa pravdepodobnejšie, že ti podá pomocnú ruku. Využi preto najbližší ročný pohovor a pochváľ sa svojimi ambíciami. Ak bude tvoj vedúci poznať tvoje dlhodobé plány, bude vedieť prispôsobiť im tvoj rozvoj a určite ťa pri najbližšej príležitosti podporí!

Tipy a nápady uvedené v tomto článku sú overené a vyskúšané! Dajú sa využiť na akejkoľvek pozícii. Samozrejme platí, že každý manažér je iný a firemná kultúra sa v jednotlivých spoločnostiach môže tiež značne líšiť, preto jednotlivé odporúčania treba vždy prispôsobiť konkrétnym situáciám. Čo však platí za každých okolností je to, že zmena v postoji, odhodlaní a v myslení ťa dokáže dostať tam, kde túžiš byť. K vyjasneniu si svojich cieľov a pre zvolenie najlepšej taktiky ti radi pomôžeme na našich kurzoch alebo pomocou koučovania.

autor článku: Tomi Gebe páčil sa ti článok? daj like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club