rôznorodosť zamestnancov
na pracovisku je výhodná

Rôzne štúdie dokázali, že nehomogénne tímy sú jednoducho šikovnejšie a pre firmu efektívnejšie. Snaha o zvýšenie rôznorodosti nie je len prázdnou frázou, je to rozhodnutie dobré pre biznis. Dokázalo sa to pri skupinách rôznej vekovej, rasovej, pohlavnej či sexuálne preferenčnej kategórie a dokonca v určitom pásme aj inteligenčnej!  

zladený tím

Credit Suisse napríklad analyzoval 2400 spoločností po celom svete, pričom výsledok jednoznačne potvrdil vyššie príjmy v tých spoločnostiach, kde bola aspoň jedna žena členkou top manažmentu. Iný prieskum zameraný na schopnosť riešiť problémy zas ukázal, že práca s odlišnými ľuďmi je výzvou pre mozog v tom zmysle, že ho núti prekonať zaužívané schémy myslenia a formovať nové, čo v konečnom dôsledku znamená vyššiu výkonnosť riadiaceho pracovníka.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

prečo je diverzifikovaný tím šikovnejší?

Mať  ľudí s odlišným zázemím môže zmeniť správanie sociálne majoritnej skupiny spôsobom, ktorý vedie k zlepšeniu a spresneniu myslenia skupiny a lepšiemu zameraniu na fakty. Rôznorodejší tím bude skôr prehodnocovať fakty a zostane objektívny.

Porušením homogenity v pracovnom tíme môžete umožniť svojim zamestnancom, aby si viac uvedomili ich prípadnú neobjektívnosť a predpojatosť. Tá môže viesť k tomu, že rovnakí členovia skupiny niekedy môžu ostať hluchí ku kľúčovým faktom a informáciám. Dôsledkom toho môžu nastať chybné rozhodnutia pri dôležitých projektoch a úlohách.

clanok roznorodost zamestnancov

Rôznorodosť zamestnancov môže tiež zmeniť spôsob spracovávania faktov, potrebných na čo najlepšie rozhodnutia. Ľudia, ktorí sú odlišní, spracovávajú a vyhodnocujú fakty väčšinou opatrnejšie. Pre neustálu konkurencieschopnosť je veľmi potrebné byť stále inovatívny. Jednou z najlepších ciest ako podporiť inovačný a transformačný potenciál je prijať do mužského kolektívu viac žien (a naopak) a tiež kultúrne odlišných členov.

Štatisticky je dokázané, že spoločnosti so zmiešaným kolektívom viac inovujú produkty, než spoločnosti s prevažne homogénnym osadenstvom. Zároveň je však nevyhnutné mať v organizácii zavedenú prax zabezpečujúcu, že každý sa bude cítiť rešpektovaný. Ak to dokážete, váš tím bude šikovnejší, čo je predpokladom pre úspešnejšiu spoločnosť, bez ohľadu na to, aké sú jej ciele.

TIP: Samozrejme práca s takou skupinou môže byť pre teamleadra (supervízora, manažéra) celkom náročná. Vyžaduje si to individuálny prístup nielen pri delegovaní úloh, ale aj pri dávaní spätnej väzby. Veľkú pozornosť si zaslúži aj motivácia zamestnancov a ich zosúladenie. V tejto oblasti môžu byť skvelou pomôckou tímové hry. Vyskúšajte workshop Poď sa hrať!, na ktorom získate hromadu inšpirácií pre vedenie a riadenie nehomogénnej skupiny! 🙂

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

  motivačné články      kalendár akcií       ponuka kurzov   

autor článku: Tomi Gebe
páčil sa vám článok? dajte like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club