čo robiť ak multitasking nefunguje?

Často sa vraví, že keď človek robí to, čo ho skutočne baví, tak to vlastne nie je práca ale vášeň. To ale nemusí byť vždy úplná pravda. Aby sme pochopili, prečo sa i v takom prípade môže človek cítiť preťažený, je potrebné sa zamerať na to, ako je vlastne zostavený ľudský mozog.

Prefrontálna mozgová kôra je najvyspelejší segment najrozvinutejšej časti mozgu.  Obsahuje najexpanzívnejšie evolučné štruktúry a je zodpovedná za kognitívne schopnosti, ktoré z nás robia jedinečného človeka. Je to napríklad schopnosť dávať si komplexné ciele, plány do budúcnosti, krotiť svoje inštinktívne impulzy, robiť fundované rozhodnutia a organizovať svoje aktivity. Sumárne sú tieto sofistikované schopnosti často označované ako výkonné funkcie mozgu.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

Ak predpokladáme, že prefrontálny kortex u človeka má ďaleko väčšiu kapacitu ako u všetkých ostatných živočíchov na planéte, prečo sa potom tak často cítime mentálne preťažení? Uvážme dramatickú ekonomickú premenu, ktorá nastala zhruba za posledných 100 rokov. Počet manuálne pracujúcich ľudí významne poklesol, zatiaľ čo počet pracujúcich „hlavou“, naopak významne vzrástol. Jeden aspekt tejto transformácie je, že prevažná väčšina moderných pracovníkov potrebuje viac emocionálnej inteligencie, súčasne aj viac predstavivosti v takej miere, aká nikdy predtým nebola potrebná. Obe tieto schopnosti sú zakotvené v prefrontálnej kôre mozgovej.

Aby bolo jasné, netvrdím, že dnes pracujeme ťažšie ako naši predkovia. Ale počas posledných storočí nároky na výkonné funkcie mozgu významne vzrástli a stali sa rozšírenejšími. A keďže aj relatívne malým zmenám, ktoré sa udejú v jestvujúcich biologických štruktúrach to trvá od 100 tisíc do milióna rokov, mohli by sme očakávať dlhý čas potrebný pre náš prefrontálny kortex, aby navýšil svoju kapacitu ako odpoveď na nami kladené požiadavky.clanok multitasking

Multitasking nie je riešením

V rôznych typoch spoločností naprieč celým spektrom ekonomiky stretávame ľudí, ktorí sú preťažení, nedostatočne sústredení a smerujúci k viac reaktívnemu ako strategickému jednaniu. Veria, že multitasking je jediná cesta, ako môžu čeliť nespočetnému množstvu požiadaviek na nich kladených. Problémom však je, že náš mozog nám môže poskytnúť len obmedzené množstvo pozornosti v danom čase, čo potvrdili viaceré výskumy. Všetci vieme, že môže zabrať omnoho viac času dokončiť nejaký projekt ak ste vyrušovaní, než v prípade udržiavanej pozornosti. Je dobré robiť dve alebo viac úloh v prípade, že kvalita či presnosť nie je hlavnou prioritou. Avšak existujúce rozšírené presvedčenie, že multitasking nás robí výkonnejšími je viac mýtus ako niečo vedecky potvrdené. Na každej úrovni pozorujeme tiež stúpajúcu vyčerpanosť a intelektuálne znehodnocovanie ako výsledok nepochopených sociálnych pravidiel.

Vytvorenie ostrova v prúde

Keď čelíme nekonečnému toku komunikácie, ktorá naráža na našu obmedzenú pozornosť, uvažujme nad spôsobom, ako sa dostať do oddelenej zóny, niečo na spôsob „ostrova v prúde“. Zóny, ktorá môže byť fyzická alebo časová. Možno veríte, že vo vašom konkrétnom prípade je nemožné dať si krátku pauzu. Niektorých počujeme hovoriť: „Môj šéf sa dožaduje rýchlej odpovede alebo všetko si pýta moju pozornosť okamžite, pretože moji spolupracovníci na mňa spoliehajú“.

Komunikovať s ostatnými ohľadne toho, kedy je prijateľné narušenie našej zóny je pre jej úspešnosť kritické. Je viacero kreatívnych spôsobov na stanovenie hraníc. V jednej nemocnici napríklad nosia zdravotné sestry výraznú šerpu vtedy, keď podávajú lieky pacientom, aby bolo zabezpečené, že v tomto čase nebudú rušené, čo by mohlo mať potenciálne fatálne následky. V jednej otvorenej kancelárii, ktorej mužské osadenstvo bolo príliš hlučné, sa zas vybudovala špeciálna konferenčná miestnosť ako tiché pracovné miesto. Nájdite aj vy spôsob ako podporiť vašu koncentráciu. Zavedením takýchto zón podporíte seba i ostatných, zvýšite produktivitu a kvalitu vašej práce.

Zmeňte kultúru

Niekedy je ťažké nájsť hranicu medzi spoluprácou a neustálym rušením. V hi-tech spoločnostiach sa často stretávame s myšlienkou zániku vlastných kancelárií a ich nahradení zdieľanými stolmi alebo kójami používanými podľa potreby. Samozrejme, otvorená a zdieľaná kancelária má nesporne mnoho výhod, ale v dôsledku nedostatku súkromia sa môže ľahko vyčerpať mentálna energia.

Vyskúšajte zaviesť si vlastné zóny a podporiť vašu produktivitu a sústredenie nasledujúcimi krokmi:

  1. Vyznačte si zóny do kalendára. Vyhraďte si čas na prácu v zóne a tento čas využite na plnenie úloh, ktoré vyžadujú presnosť, kvalitu a kreativitu.
  2. Založte tiché miesta aj fyzicky, zóny kde môžete ísť, keď sa potrebujete koncentrovať, proste byť vo svojej zóne. Môže si to vyžadovať napríklad mať dvere, ktoré môžete zavrieť keď je potrebné.
  3. Objasnite svoje hranice spolupracovníkom, priateľom a rodine tak, aby vedeli, za akých podmienok vás môžu vyrušiť. Vysvetlite im tiež, prečo a ako používate tieto zóny, teda že chcete urobiť viac, rýchlejšie a kvalitnejšie. Buďte však citliví aj k ich potrebám a neprežeňte to so svojimi zónami.
  4. Používajte aplikácie alebo pluginy na zrušenie alebo stíšenie zvukových upozornení pre e-maily, sms správy a telefonáty. Veľa z týchto nástrojov umožňuje byť zastihnuteľný v naliehavom prípade.
  5. Vždy utíšte a vyčistite svoju myseľ pri prechode do svojej zóny.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

  motivačné články      kalendár akcií       ponuka kurzov   

autor článku: Tomi Gebe
páčil sa vám článok? dajte like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club