pozrite si celú ponuku zážitkových kurzov     najbližší kurz 06.12. / 17:30 – 20:30, Košice

kurz leadership, riadenie a vedenie tímu – zodpovedný líder

Byť riadiacim pracovníkom znamená byť zodpovedným. S vedením ľudí sú spojené rôzne výzvy a úlohy. Ale ako správne viesť, riadiť a motivovať? Je líderstvo vrodená vlastnosť, alebo sa to dá naučiť? Vždy je sa čo učiť… A zodpovedný manažér by mal neustále hľadať možnosti, ako získať z oblasti riadenia stále viac vedomostí a praktických zručností.

o čom je tento kurz? 

som líder či manažér?

komunikačné štýly lídra

štýly riadenia a vedenia 

vývojové fázy tímu 

pyramída rozhodovania 

zložky výkonu a úspechu 

kurz hodnotiaci pohovor

motivačné potreby

dávanie spätnej väzby

motivačný kompas

typológia zamestnancov

ako viesť porady

ako delegovať úlohy

 • manažérske a líderské zručnosti s prvkami tímového koučingu

Zodpovedného lídra obklopujú zodpovední zamestnanci. Silný líder robí organizáciu silnejšou a podriadených úspešnejšími. Intenzívny kurz leadership kladie dôraz na úspešné riadenie ľudí a tiež na emocionálnu inteligenciu, ako základný nástroj moderného lídra. Počas tréningu získate praktické tipy v oblasti vedenia ľudí. Objavíte nové koučovacie techniky, spoznáte svoj vlastný štýl vedenia ľudí. Na základe toho si uvedomíte svoje silné stránky či ohrozenia pri používaní preferovaného štýlu vedenia. Kurz leadership je zameraný aj na identifikáciu a zmapovanie situácie vo vašej skupine pomocou tímového koučovania. 

 • koučing ako inšpiratívny nástroj na dlhodobú motiváciu a sebamotiváciu

Koučovanie a koučovací prístup sú vôbec najsilnejšími a najefektívnejšími nástrojmi na motiváciu a sebamotiváciu! Kurz leadership vám pomôže identifikovať jednotlivé motivačné faktory svojich podriadených a zvoliť účinné prístupy pre ich motiváciu. Osvojíte si nové techniky na zvýšenie motivácie a stimulácie zamestnancov. Presvedčíte sa aj o tom, že najúčinnejšia motivácia je sebamotivácia a zistíte ako k nej dospieť. Na kurze zodpovedný líder spoznáte k akému manažérskemu štýlu inklinujete, ako s ním môžete pracovať a aké sú jeho možné následky v praxi. Školenie vám pomôže identifikovať aj momenty, ktoré vám pomôžu budovať si prirodzenú autoritu. Zistíte, že drvivá väčšina motivačných techník nestojí firmu žiadne finančné prostriedky! Len treba vedieť, ktoré sú tie účinné…

         ZAREGISTRUJTE SA TU NA ŠKOLENIE, INDIVIDUÁLNY KURZ ALEBO OTVORENÝ WORKSHOP          

 • dávanie a prijímanie efektívnej spätnej väzby s využitím koučingu

Hodnotiaci rozhovor môže byť vedený rôznymi spôsobmi – formálne, kde hlavné slovo má nadriadený, či ako dialóg, kde väčšinu času rozpráva zamestnanec. Kurz leadership vám ukáže efektívny spôsob vedenia hodnotiacich rozhovorov, ktorý zvýši pravdepodobnosť dosiahnutia zhody medzi manažérom a zamestnancom. Školenie zodpovedný líder vám ukáže najčastejšie chyby, ktorých sa hodnotitelia dopúšťajú pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to, ako sa im vyhnúť. Na základe celého tréningu budete mať možnosť spoznať koučovacie metódy, ktorými dosiahnete vyšší stupeň objektivity a transparentnosti pri vedení hodnotiacich rozhovorov, ako aj to ako prepojiť dávanie spätnej väzby s motiváciou.

referencie účastníkov:

 • kurz pre manažérov referencie 05
 • kurz pre manažérov referencie 04
 • kurz pre manažérov referencie 03
 • kurz time management referencie 10
 • kurz time management referencie 06

obsah celodenného (6 hodín) kurzu (65,00€ / 1 účastník):

-> komunikačné štýly vedenia „pull“ a „push“ a asertívne správanie pri vedení
-> kedy a ako využiť direktívny, delegačný, podporujúci a koučovací štýl riadenia
-> fázy vývoja tímu; výkon a motivácia v rôznych štádiách; typológia členov skupiny
-> zložky výkonu jednotlivca, jeho potenciál, schopnosti a z nich vyplývajúce očakávania
-> motivačný kompas – najjednoduchšie, najsilnejšie a najbežnejšie motivačné faktory
-> využitie koučovacieho prístupu pri dávaní spätnej väzby a pri hodnotiacich pohovoroch
-> delegovanie (aj ako forma motivácie) ako nástroj efektívneho využívania času manažéra
-> bloky zabraňujúce delegovaniu, techniky a nutné podmienky pre úspešné delegovanie
-> efektívna práca s asertivitou pri hodnotení; schopnosť prijať pochvalu aj kritiku

dvojdňový kurz (90,00€ / 1 účastník) obsahuje navyše:

-> postupy a nástroje ako zmeny pripraviť, viesť a potlačovat odpor proti zmenám
-> ako komunikovať zmeny a riadiť emócie pracovníkov, ako dosiahnuť prijatie zmeny
-> dôležitosť správnej prípravy spätnej väzby a konkrétny priebeh hodnotiaceho rozhovoru
-> ako využiť porady a meetingy na efektívne odovzdávanie a prijímanie spätnej väzby
-> periodicita a dĺžka efektívnej a výstižnej porady; štruktúra porád a zaujatie ľudí
-> ako motivovať dospelých cez rôzne motivačné hry, ich zmysel a vyhodnotenie hier

kurz vedenie tímu absolvovali aj zamestnanci spoločností:

NAY elektrodom
artluk
Talking Heads_2
Čech sro_2

 

výdrž = motivácia

čo získate a prečo by ste mali školenie absolvovať?

-> Po absolvovaní kurzu leadeship, riadenie a vedenie tímu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete vo svojej praxi pri menežovaní skupiny ľudí.
-> Budete vedieť vybrať a použiť rôzne typy riadiacich a manažérskych štýlov, posúdiť aký spôsob motivácie je vhodný pre aký typ osoby.
-> Naučíte sa pripraviť vhodnú motiváciu pre svoj tím, ako aj vhodne komunikovať so svojim tímom spolupracovníkov, podriadenými i nadriadenými.
-> Získate aj poznatky ako hodnotiť svoj tím správnou spätnou väzbou a inými motivačnými nástrojmi.

ako funguje mozog

kto by mal prísť? pre koho je školenie užitočné?

-> Školenie je určené primárne pre budúcich, začínajúcich ale aj „zabehnutých“ riadiacich pracovníkov, manažérov, supervízorov či teamleadrov.
-> Kurz prináša nové a zaujímavé nástroje aj pre personalistov, učiteľov, vychovávateľov aj lektorov.
-> Workshop je pre každého, kto sa chce naučiť efektívnejšie viesť, komunikovať a motivovať ľudí (zamestnancov, podriadených, kolegov, skupinu predajcov…)

extra bonusy a benefity, ktoré získate navyše bezplatne!

-> certifikát o absolvovaní školenia s odborným obsahom
-> školiace materiály a praktický pracovný zošit, s ktorým budeme aktívne pracovať počas kurzu
-> e-book „top hry na ranné porady a meetingy“ plný skvelých motivačných hier
-> dodatočná 30 minútová individuálna bezplatná konzultácia, ktorú môžete využiť do troch mesiacov od absolvovania kurzu v prípade, ak by sa objavili nejaké ďalšie otázky či nejasnosti
-> zľava 20% na workshop „poď sa hrať“ platná do konca roka 2017
-> v cene je samozrejme aj drobné občerstvenie (káva, čaj, minerálka)

kto je lektor

školenie vedie Tomi Gebe – certifikovaný kouč a lektor

-> Od roku 2006 do roku 2014 som pracoval v telekomunikačnej oblasti, kde som vystriedal pracovné pozície od predajcu cez kouča, lektora až po stredný manažment. Mám teda dlhoročné skúsenosti z reálneho života, vďaka čomu sú moje zážitkové kurzy praktické a získané vedomosti sú okamžite aplikovateľné. V roku 2015 som založil kouč.club. Pomáham ľuďom objaviť svoj potenciál a napredovať v rôznych oblastiach pracovného ale aj súkromného života. (viac o mne)

cesta autom

workshopy na Hlavnej 93 v Košiciach alebo aj na celom Slovensku!

-> trojhodinové podvečerné workshopy sa konajú v Košiciach na Hlavnej ulici 93 v priestoroch coworkingoveho centra co-Šicke (mapu nájdete aj na spodku stránky)
-> firemné školenia a workshopy pre väčšie skupiny organizujem kdekoľvek na Slovensku, moje kurzy už absolvovali účastníci aj v Prešove, v Žiline, v Banskej Bystrici, vo Svite či v Bratislave
-> v prípade záujmu o školenie mimo Košíc ma kontaktujte e-mailom: info@kouc.club

Tento kurz môžete absolvovať aj formou tieňovania!

Využite jedinečné, netradičné ale o to efektívnejšie vzdelávanie formou tieňovania! Čo to znamená? Ide o druh mentoringu, kde ako lektor trávim celý deň s Vami alebo Vašimi zamestnancami v reálnom čase počas Vašej bežnej práce. Získam tak skutočný obraz o tom, ako Vaša práca funguje a kde sa dajú veci vylepšiť a zefektívniť. Dostávate tak odo mňa okamžitú spätnú väzbu na rôzne situácie, s ktorými sa bežne stretávate. Získate tak tipy, triky a návody presne v súvislosti s tým čo aktuálne riešite. Riadiaci pracovníci a manažéri dostávajú okamžitú odozvu počas práce so svojim tímom a informácie týkajúce sa teórie dokážu aplikovať hneď pri ďalšej porade či dávaní spätnej väzby.
Pre ďalšie informácie o vzdelávaní formou tieňovania ma kontaktujte mailom: info@kouc.club! Teším sa na spoluprácu 🙂

kurz a skolenie vedenie timu a motivacia
 • malé skupiny
 • od 15€
  1 hodina
 • jednodňový kurz
 • iba 65€
  6 hodín
 • dvojdňový kurz
 • iba 90€
  2 x 6 hodín
 • firemný kurz
 • 20%
  zľava
         ZAREGISTRUJTE SA TU NA ŠKOLENIE, INDIVIDUÁLNY KURZ ALEBO OTVORENÝ WORKSHOP          

pozrite si celú ponuku zážitkových kurzov     najbližší kurz 06.12. / 17:30 – 20:30, Košice

Chcete kurz pre viac ľudí? Potrebujete ich preškoliť v kratšom čase alebo naopak im chcete dopriať viacdňový seminár? Alebo plánujete hodinovú prednášku pre 100 účastníkov? Žiaden problém! Všetky kurzy viem upraviť tak, aby maximálne vyhoveli vašim požiadavkám. Napíšte mi svoje očakávania a vašu predstavu a vyžiadajte si cenovú ponuku mailom: info@kouc.club

Kurz môžete absolvovať individuálne aj skupinovo. Školenia sú ukončené certifikátom o absolvovaní. Cena za kurz je vrátane priestoru, školiacich materiálov a pracovného zošita (platí pre trojhodinový aj šesťhodinový kurz). Školenie je šité na mieru, jeho obsah je tvorený spoločne s vami, keďže mu predchádza osobný rozhovor na identifikáciu potrieb.

bezplatná konzultácia pred každým kurzom

Ponúkam jedinečné školenia a kurzy, ktorých sila je skrytá v individuálnom prístupe. Uvedomujem si unikátnosť každého klienta a preto realizácii kurzov predchádza dôkladná analýza potrieb formou bezplatnej konzultácie, aby obsah školenia bol šitý na mieru. Spoločne odkryjeme vaše ciele a očakávania, v čom sa chcete zlepšiť a čo by sa malo zmeniť, aby som bol pre vás maximálne užitočný.  Čo má byť výsledkom? Akú situáciu potrebujete vyriešiť? Čo by malo byť inak po absolvovaní kurzu? Na tieto a podobné otázky budeme spoločne hľadať odpovede.

bezplatná konzultácia

 Vytvorte kurz podľa vašich potrieb! Ak máte ďalšie otázky, tak vyplňte formulár a ja sa vám v čo najkratšom čase ozvem, aby sme si dohodli detaily školenia.

vaše celé meno

váš kontaktný e-mail

informácie ohľadom kurzu:

vaša správa