4 pomáhajúce profesie a koučovanie

Koučovanie je založené na princípe, že všetci sme plne zodpovední za svoj život a za výsledky, ktoré dosahujeme. Kouč vám nebude radiť, čo konkrétne musíte urobiť. Tiež nemôžete očakávať od kouča, že kroky k vášmu cieľu urobí za vás. Keby tak spravil, ochudobnil by vás o vašu zodpovednosť a o vašu „moc“ riešiť veci. Koučing  je totiž o hľadaní ciest, ako byť spokojnejším, výkonnejším, motivovanejším alebo „iba“ jednoducho lepším človekom. Koučovanie je hlavne o hľadaní tej správnej motivácie a o nájdení takej konštelácie momentov, v ktorých nám idú veci „samé od seba“ a my z nich máme veľkú radosť. Často si však ľudia koučovanie pletú s inými pomáhajúcimi profesiami. Pozrime sa detailnejšie na to, čo nie je koučovanie.

Prihláste sa na koučovací rozhovor ešte dnes a zistíte, čo kouč dokáže! Prvé stretnutie iba za 20€.

rady či príkazy? to nie je koučovanie!

Koučing nie je o radách a príkazoch, je to partnerská spolupráca v prostredí vzájomnej dôvery a podpory. Kouč nerieši problémy ale hľadá s Vami riešenia. Koučovanie je pre každého, tak pre jadrového fyzika ako aj pre mladého maturanta. Kouč nepotrebuje mať Vaše znalosti. Vy ste expertom na svoj život, kouč je expertom na kladenie otázok a na vedenie koučovacieho rozhovoru.

1) koučovanie nie je poradenstvo

Niekedy je koučing mylne považované za klasické poradenstvo. Spoločné je iba zameranie sa na efektivitu práce, výkonnosť jednotlivca, stanovenie si cieľov a plánovanie akčných krokov. Poradenstvo je však oveľa direktívnejšie a skôr sa pri ňom hovorí ostatným, čo majú či musia urobiť. Popri tom sa kouč snaží počas koučovania prebudiť klientov vlastný potenciál a podporiť jeho vlastné rozhodnutia. Konzultant je zvyčajne expertom v nejakej oblasti, odpovedá na odborné otázky klientov a predkladá hotové návrhy a riešenia.

koučovanie

2) nie je to terapia

Aj keď koučovanie používa mnohé techniky z rôznych terapeutických škôl, nemôžeme koučing považovať za terapiu. Je skôr alternatívou pre ľudí, ktorý by radi riešili svoju životnú situáciu u niekoho iného než u psychológa či psychiatra. Kľúčovým rozdielom medzi koučovaním a terapiou je skutočnosť, že koučovanie sa nezameriava na hlbšie osobnostné problémy, ktorých príčiny sa ukrývajú v minulosti. Koučovanie sa pozerá do budúcnosti, na stanovenie a dosiahnutie cieľov v kratšom časovom horizonte. Cieľom koučovania je rozvoj, cieľom terapie je liečenie.

3) nie je to školenie ani tréning

Klasické školenia majú vopred pevne stanovený program, aby sa dosiahlo predania daného obsahu informácií vo vopred stanovenom čase. Ide zvyčajne o predanie vedomostí a zručností. Koučovanie je oproti tomu oveľa pružnejšie, je závislé na cieľoch koučovaného. Pri tréningu účastníci očakávajú nácvik a spätnú väzbu. Koučing maximálne prenáša zodpovednosť za učenie a rozvoj na koučovaného. Výnimku tvoria kurzy kouč.clubu, ktoré nádherne kombinujú formy zážitkového učenia s koučovacími technikami.

clanok koucing a mentoring.
4) koučovnie nie je mentoring

Mentor je človek s bohatými skúsenosťami v istej oblasti, ktorý radí a odporúča ostatným. Zdieľa svoje znalosti, ukazuje pracovné návyky či prezrádza svoj spôsob uvažovania. Najčastejšie je mentorom služobne starší zamestnanec, ktorý zaúča nováčika. Múdrejší kolega odovzdáva svoje vedomosti, aby umožnil novému zamestnancovi dosiahnuť méty, ktoré by bez pomoci dokázal dosiahnuť iba vo veľmi dlhom časovom horizonte. V tom sa mentoring najviac líši od koučovania, pretože kouč vôbec nemusí mať priame skúsenosti s pracovnou oblasťou koučovaného.

       Chcem zdokonaliť svoje vedomosti a zručnosti v tejto oblasti!        

  motivačné články      kalendár akcií       ponuka kurzov   

autor článku: Tomi Gebe
páčil sa vám článok? dajte like na facebooku: www.facebook.com/kouc.club